Tel : 05-527 7777, 05-526 5476, 05-526 5477, 05-527 5597 Fax : 05-527 0702 ilpipoh@jtm.gov.my

BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

PENGENALAN

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan merupakan Bahagian Sokongan kepada Institut Latihan Perindustrian Ipoh yang menjalankan ‘co-business’ memberi latihan kemahiran industri kepada pelajar.

Unit Kewangan diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 yang juga merupakan Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, manakala Unit Pentadbiran di ketuai oleh seorang Penolong Pegawai Tadbir Gred N27. Bilangan kakitangan di bawah Bahagian ini adalah seramai 14 orang.

FUNGSI UTAMA

Bahagian Pentadbiran bertanggung jawab untuk memberi perkhidmatan yang merangkumi kebajikan kakitangan serta aspek-aspek perkhidmatan personel seperti lantikan, pengesahan dalam jawatan, perletakkan ke dalam jawatan berpencen, kenaikkan pangkat, tatatertib, persaraan, pengemaskinian rekod perkhidmatan, cuti serta pengemaskinian data HRMIS kakitangan.

Manakala Bahagian Kewangan pula bertanggung jawab menguruskan peruntukan belanja mengurus yang merangkumi penyediaan bajet, pembayaran, perolehan, terimaan, pembelian dan perakaunan

OBJEKTIF

Unit Pentadbiran akan menguruskan segala urusan personel berkaitan perkhidmatan pegawai dan kakitangan Institut selain menyenggara urusan pentadbiran yang merangkumi penggunaan kemudahan Institut, kenderaan, asrama dan lain-lain urusan yang berkaitan, dengan baik.

Unit Kewangan akan memastikan sumber-sumber kewangan yang telah diperuntukkan digunakan secara optima dan berkesan bagi mencapai Objektif Kualiti JTM yang telah ditetapkan. Selain itu, Unit Kewangan akan memastikan semua urusan perakaunan, pembayaran dan perolehan diuruskan dengan baik.

Skip to content