Tel : 05-527 7777, 05-526 5476, 05-526 5477, 05-527 5597 Fax : 05-527 0702 ilpipoh@jtm.gov.my

VIDEO JTM

PENERAJU PEMBANGUN

Peneraju Pembangun
Tenaga Mahir Negara
Jabatan Tenaga Manusia
Kami Cekal Berhemah

Khidmat Cekal Berkualiti
Menjadi Amanat Semua
Malaysia Terus Terbilang
Di-Mata Dunia

C/S

Mendukung Misi Bersama
Membangun Sumber Manusia
Itulah Janji Pada Negara
Malaysia Berjaya.

Lagu : Othman Masri
Lirik : Ramziah Md Noo

Skip to content