NOTIS HAKCIPTA

Hak cipta laman web ILP IPOH dan segala maklumat, teks, imej, grafik, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan ILP IPOH. Tiada mana-mana bahagian laman web ini yang boleh diubah, disalin, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Institut Latihan Perindustrian IPOH.

Skip to content