Tel : 05-527 7777, 05-526 5476, 05-526 5477, 05-527 5597 Fax : 05-527 0702 ilpipoh@jtm.gov.my

SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK

03
01
04
02
previous arrow
next arrow
PENGENALAN

Program Sijil Teknologi Perindustrian (Teknologi Elektrik – 3 Fasa) ditawarkan akan mendedahkan pelajar kepada pengetahuan dan kemahiran berkaitan Sistem Pepasangan Elektrik Industri, Sistem Pencegah Kebakaran, Motor Elektrik Voltan Rendah, Kawalan Motor Elektrik, Sistem Perlindungan Voltan Rendah, Kabel Bawah Tanah Voltan Rendah, Pengubah, Lukisan Teknikal Elektrik, Sistem Penyaman Udara Domestik, Pengujian dan Pengukuran serta Asas kepada Programmable Logic Controller (PLC). Pelajar juga diwajibkan mengikuti Latihan Industri di syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga, Malaysia selama 6 bulan bagi melengkapkan syarat kursus ini. Program ini juga mematuhi standard Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran dan Suruhanjaya Tenaga, Malaysia.

SYARAT KEMASUKAN

Warganegara Malaysia
Berumur 17 hingga 35 tahun
Lulus SPM atau setaraf dengan LULUS dalam subjek:
a. Bahasa Melayu;
b. Matematik/ Matematik Tambahan;
c. Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik/ Kimia atau subjek teknikal berikut:

Pengajian KejuruteraanElektrik & Elektronik
Pendawaian Domestik
Menservis Peralatan Elektrik Domestik
Prinsip Elektrik & Elektronik
Aplikasi Elektrik & Elektronik
Teknologi Elektrik
Pemasangan Kawalan Elektrik
Lukisan Geometri & Elektrik; dan

d. Sejarah (SPM Tahun 2013 ke atas sahaja); dan
** Tidak buta/buta warna/rabun/pekak (tanpa alat bantuan)/bisu/cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

PENSIJILAN

Pelajar yang LULUS dalam program ini akan dianugerahkan dengan sijil-sijil berikut:

* Sijil Teknologi Perindustrian dari Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia.
* Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia.
* Sijil Kekompetenan Pendawai Elektrik Tiga Fasa (PW4) dari Suruhanjaya Tenaga Malaysia

TEMPOH

2 TAHUN 3 BULAN

KURSUS SEMESTER TEMPOH

B19-SIJIL TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN (TEKNOLOGI ELEKTRIK)

SEMESTER 1
6 Bulan
SEMESTER 2
6 Bulan
SEMESTER 3
(Latihan Industri)
6 Bulan
SEMESTER 4
6 Bulan
STRUKTUR KURSUS

Rujukan NOSS / NOSS references

EE-320-3: 2012 (Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Tiga Fasa) / (Three Phase Electrical Installation and Maintenance)
EE-320-2: 2012 (Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa) / (Single Phase Electrical Installation and Maintenance)

SEMESTER

MODUL / MODULE

Semester 1

B19-11-21: Electrical Act and Regulation
B19-21-22: Basic Electricity
B19-21-23: Single Phase Electrical Drawing
B19-21-25: Single Phase Electrical Testing
B19-31-26: Single Phase Domestic Wiring
B19-21-26: Single Phase Wiring System

Semester 2

B19-22-21: Three Phase Electrical Drawing
B19-22-22: Three Phase System
B19-42-23: Three Phase Domestic Wiring
B19-32-24: Three Phase Industrial Wiring
B19-32-25: Electrical Machine

Semester 3

Latihan Industri
Industrial Training

Semester 4

B19-44-21: Three Phase AC Machine
B19-24-22: Industrial Wiring System
B19-24-23: Three Phase Distribution System
B19-34-24: Maintenance of Electrical System
B19-24-25: Basic Automation System
B19-34-26: Electrical Work Supervision
LALUAN KERJAYA

Pelajar yang tamat peringkat sijil berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, mendapatkan pensijilan kompetensi dalam bidang atau terus bekerja.

Sambung belajar

 ADTEC Shah Alam, ADTEC Kemaman, ADTEC Bintulu
UNIKL
IKTBN

Sijil kompetensi berkaitan

Penjaga Jentera
Pencantum Kabel

Peluang kerjaya

Program Sijil Teknologi Perindustrian (Teknologi Elektrik – 3 Fasa) memberi prospek kerjaya sebagai Pendawai Elektrik Tiga Fasa atau juruteknik elektrik di sektor awam atau swasta. Peluang sebagai tenaga pengajar di mana-mana Institut Latihan Kemahiran Awam atau Institut Latihan Kemahiran Swasta atau melanjutkan pengajian dalam bidang Pendawai Elektrik kategori PW6 atau bidang Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah sekatan A0 atau A1.

SUCCESS STORY

Artikel

Skip to content