Tel : 05-527 7777, 05-526 5476, 05-526 5477, 05-527 5597 Fax : 05-527 0702 ilpipoh@jtm.gov.my

BAHAGIAN KEWANGAN

PN. TUAN ROHAYU BINTI TUAN YUSOFF

Penolong Akauntan

rohayu@jtm.gov.my

05-527 7777
samb. 119

PN. FARIDAH AINON BINTI HAJI ABDUL RAHMAN

Pembantu Tadbir – Pent.& Kew.

faridahainon@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 123

CIK. NOR AZILA BINTI AH KHARIRI

Pembantu Tadbir – Kewangan

nor_azila@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 104

PN. NORFAZILA BINTI SHAHARUDDIN

Pembantu Tadbir (A) – Aset dan Stor

norfazila@jtm.gov.my

05-527 7777 samb. 288

Skip to content