Tel : 05-527 7777, 05-526 5476, 05-526 5477, 05-527 5597 Fax : 05-527 0702 ilpipoh@jtm.gov.my

SIJIL TEKNOLOGI SERAMIK

03
05
06
05a
previous arrow
next arrow
PENGENALAN

Pelajar akan mempelajari mengenai proses pembuatan untuk pengeluaran hasil produk seramik yang bermula dari bahan mentah yang digunakan, proses penuangan slip (Slip casting process), proses pembentukan produk (forming process), proses dekorasi (decoration process) pada produk, proses menggerlis (glazing process) dan proses pembakaran (firing process) produk sehingga suhu 1200°C. Selain daripada itu pelajar juga mempelajari bagaimana untuk membuat rekabentuk model (model design) menggunakan perisisan Inventor (CAD-CAM) dan seterusnya diaplikasikan kepada pembuatan acuan plaster (plaster mould making) untuk dijadikan sebagai hasil produk seramik.

SYARAT KEMASUKAN

(i) Berumur 17 hingga 35 tahun;

(ii) Tamat Tingkatan 5;

**Tidak buta / buta warna / rabun / pekak ( tanpa alat bantuan ) / bisu / cacat fizikal / anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

PENSIJILAN

Pelajar yang tamat kursus dengan jayanya akan dianugerahkan sijil-sijil berikut:

* Sijil Teknologi Perindustrian dari Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia.
* Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia.

TEMPOH

2 TAHUN 3 BULAN

KURSUS SEMESTER TEMPOH

E02-SIJIL TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN (TEKNOLOGI SERAMIK)

SEMESTER 1
6 Bulan
SEMESTER 2
6 Bulan
SEMESTER 3
6 Bulan
SEMESTER 4
6 Bulan
SEMESTER 5
(Latihan Industri)
3 Bulan
STRUKTUR KURSUS

Rujukan Noss / NOSS references:

SS-023-3:2013 (CERAMIC CRAFT PRODUCTION)

SEMESTER

MODUL / MODULE

Semester 1

E02-21-01 : Workshop Safety I
E02-21-02 : Material Preparation For Body/Glaze
E02-31-03 : Slip And Powder Process
E02-21-04 : Plastic Forming Process
E02-31-05 : Decoration Technique 1 And Glazing Process
E02-31-06 : Firing Process And Product Inspection

Semester 2

E02-22-01 : Workshop Safety II
E02-32-02 : Model Pattern I And Plaster Mould
E02-32-03 : Material Preparation For Body/Glaze II And Machine Set-Up
E02-32-04 : Slip Process
E02-32-05 : Decoration Technique II
E02-22-06 : Drying Process

Semester 3

E02-23-01 : Workshop Safety III
E02-33-02 : Material Preparation For Body/Glaze III
E02-33-03 : Model Pattern II
E02-33-04 : Slip Process II
E02-33-05 : Firing Process II
E02-23-06 : Supervisory Skill

Semester 4

E02-24-01 : Jolly / Jiggering Process
E02-34-02 : Glazing Process II
E02-34-03 : Ceramic Silk Screen Process
E02-34-04 : Product Inspection II
E02-44-05 : Human Resource And Production Planning
E02-24-06 : Mini Project

Semester 5

Latihan Industri
Industrial Training

LALUAN KERJAYA

Pelajar yang tamat peringkat sijil berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, mendapatkan pensijilan kompetensi dalam bidang atau terus bekerja.

Sambung belajar

Institusi Kraf Negara [IKN]
instituti Pengajian Tinggi Swasta [Diploma Dan Ijazah]
Pusat Bertauliah Swasta [Skm Tahap 4]

Peluang kerjaya

Juruteknik Seramik
Penyelia Seramik,Pembantu Pegawai Latihan Vokasional, Usahawan / Pengusaha Industri Kecil / Besar Sektor Swasta
Pusat Bertauliah SKM

SUCCESS STORY

Video Promosi Seramik

Skip to content