UNIT PUSAT SUMBER & KOMPUTER (UPSK)

Fungsi utama:

 

  1. Mengurus dan menyelenggara sistem rangkaian institut.
  2. Mengurus dan menyelenggara sistem komputer.
  3. Menguruskan Laman Web, E-mel, TMS dan aplikasi online JTM.
  4. Menguruskan makmal komputer.
  5. Menguruskan Pusat Sumber institut.
Skip to content