Tel : 05-527 7777, 05-526 5476, 05-526 5477, 05-527 5597 Fax : 05-527 0702 ilpipoh@jtm.gov.my

UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI (UPPsi)

SEJARAH

Mula beroperasi pada Jun 2009 setelah seorang Pegawai Psikologi/ Kaunselor S41 dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai jawatan Guna Sama yang berkhidmat di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Keperluan Pegawai Psikologi mencakupi kerja-kerja pembangunan modal insan sama ada kepada Pelajar mahupun Staff.

FUNGSI DAN PERKHIDMATAN

Menjalankan Perkhidmatan:

  • Aktiviti/Pertemuan Professional dan Separa Professional seperti Kaunseling dan Bimbingan Kaunseling.
  • Memberikan perkhidmatan sebagai penceramah Motivasi, Kesihatan Mental dan hal-hal berkaitan aspek Psikologi manusia
  • Melaksanakan kajian sosial yang melibatkan sebarang isu atau masalah dalam usaha membangunkan Pelan Tindakan yang releven
  • Memberikan perkhidmatan alternatif seperti Art Therapy untuk aktiviti pembangunan
  • Menyelaras dan mengurus Alat Ujian untuk kegunaan meramal tingkahlaku/personaliti/gaya emosi dan lain-lain yang dirasakan perlu
  • Menjalankan perkhidmatan Kaunseling Pemulihan Ketagihan Merokok
  • Menjalankan perkhidmatan Kaunseling Kerjaya
  • Menjalankan kerja-kerja yang perlu untuk pembangunan Institut/organisasi dari masa ke semasa

Skip to content