VISI, MISI & OBJEKTIF

VISI
Untuk menjadi organisasi peneraju dalam membangunkan tenaga kerja berdaya saing.

MISI
Mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing.

OBJEKTIF
Membantu ke arah penggunaan tenaga tenaga manusia yang optimum melalui program latihan perindustrian.