PIAGAM PELANGGAN

Komponen Teras

Membangun dan menjalankan program latihan kemahiran bersesuaian dengan keperluan negara dan perkembangan teknologi dan mengeluarkan tenaga mahir yang kompeten, berkualiti dan berhemah tinggi.

Piagam Pelanggan Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia

Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia diamanahkan untuk membekalkan tenaga kerja mahir yang terlatih. Dengan itu, kami berjanji :-
i. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.
ii. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
iii. Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.
iv. Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.
v. Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pencapaian Piagam Pelanggan ILP IPOH Sehingga 31 Oktober 2018

BIL Piagam Pelanggan Bahagian Bilangan Diterima Bilangan Diproses dan Selesai Peratus Pencapaian
1 Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pentadbiran

634

634

100%
2 Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja. Kaunselor 1 1 100%
3 Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

Pentadbiran

600 600
4 Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan. UPP Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan dan surat hebahan telah diedarkan. Layari http://apps.jtm.gov.my/examiljtm/semak.php Untuk Sesi 1/2018, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan dan surat hebahan telah diedarkan. Layari http://apps.jtm.gov.my/examiljtm/semak.php
5 Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pentadbiran

80 80 100%