TEKNOLOGI PEMBUATAN (PERKAKASAN-DIE)

Pengenalan Kursus

Teknologi Pembuatan (Perkakasan-Die) merupakan satu program latihan kemahiran yang memberikan latihan teori dan amali kepada para pelajar dalam bidang pembuatan ‘single and compound die’ dan ‘progresive die’. Pelajar didedahkan dengan kemahiran dalam pemesinan am pada semester satu (General Machinist). Pada semester dua, pelajar akan terlibat dalam merekacipta dan membuat ‘single and compound die’. Pada semester tiga dan empat pelajar akan dilatih merekacipta dan membuat ‘progressive die’. Secara amnya pelajar akan menjadi tenaga mahir agar dapat memenuhi keperluan industri di dalam bidang pembuatan ‘die’. Para lepasan Sijil Teknologi, Teknologi Pembuatan Perkakasan Die’ secara khususnya boleh membabitkan diri secara terus ke dalam bidang pembuatan ‘die’ sebagai "metal stamping die maker". Para graduan juga layak berperanan sebagai jurumesin konvesional, jurumesin "Computer Numerical Control" (CNC), jurumesink kawalan kualiti, pelukis lukisan kejuruteraan atau jurumesin ‘power press’.

Syarat kelayakan bagi kursus ini adalah seperti berikut :-

(i) Berumur 17 hingga 35 tahun; (ii) Lulus SPM atau setaraf dengan LULUS dalam subjek:

  1. Bahasa Melayu;
  2. Matematik/ Matematik Tambahan;
  3. Sejarah (Lepasan SPM 2013 dan ke atas sahaja); dan
  4. Satu (1) subjek lain selain (1) dan (2)

**Tidak buta/buta warna/rabun/pekak (tanpa alat bantuan)/bisu/cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

Pembelajaran

Bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi, konsep pembelajaran dan latihan di ILP Ipoh bagi peringkat sijil adalah berteraskan kepada kemahiran di mana 70% ialah latihan amali dan 30% adalah pembelajaran teori. Silibus yang digunapakai bagi kursus Teknologi Pembuatan Perkakasan - Die adalah seperti berikut:

Semester Silibus ILJTM Rujukan NOSS

A04 – Teknologi Pembuatan (Perkakasan-Die)

- MC-031-3 Pembuat Perkakasan Kanan – Cap Terap Logam (Senior Toolmaker – Metal Stamping Die)

Silibus

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

A04-01-01

Engineering Drawing

A04-01-02

Benchwork

A04-01-03

Machine And Equipment Maintenance

A04-01-04

Turning Operation

A04-01-05

Milling Operation

A04-01-06

Grinding Operation

A04-02-01

Die Design 1

A04-02-02

Die Manufacturing 1

A04-02-03

Die Inspection 1

A04-02-04

Die Assembly 1

A04-02-05

Die Try Out 1

 

A04-03-01

Production Supervisory

A04-03-02

Die Design 2

A04-03-03

Metrology

A04-03-04

CNC Turning

A04-03-05

CNC Milling

A04-03-06

CNC EDM

 

A04-04-01

CNC Grinding

A04-04-02

Die Fabrication 2

A04-04-03

Die Assembly 2

A04-04-04

Die Try Out 2

A04-04-05

Die Maintenance

 

Latihan Industri

 

Jangkamasa Latihan

Bagi Sijil Juruteknik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) tempoh latihan sepenuh masa ialah 2 tahun 3 bulan. Pelajar diwajibkan menjalani latihan kemahiran selama dua tahun enam bulan (Semester 1 hingga Semester 4 di institut) dan pada Semester 5 pelajar perlu menjalani Latihan Sambil Kerja (On Job Training) selama tiga bulan.

Persijilan

  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3
  • Sijil Teknologi Jabatan Tenaga Manusia

Peluang Kerjaya

Peluang pekerjaan bagi pekerja mahir Pembuatan Perkakasan ‘Die’ adalah amat baik dan terdapat banyak firma-firma kejuruteraan, bengkel pemesinan, kilang perkakasan mesin dan bengkel membuat dan membaiki loji jentera. Mereka juga berpeluang berkerja di industri pembuatan seperti membuat komponen kereta dan lain-lain yang berkaitan. Terdapat pengkhususan dalam membuat alat mengecop (die) untuk menanda bahan-bahan (stamping), tempaan (forging) atau acuan-acuan plastic dan getah. Disampng itu mereka berpeluang berkerja di makmal yang melibatkan alat-alatan seperti alat pembanding optic (Optical Comparator) dan alat optik kerataan (Optical Flats)