TEKNOLOGI ELEKTRIK 3-FASA (B08)

pengenalan
Pelajar akan mempelajari cara – cara mendawai, memasang, mengendali, dan menguji pendawaian satu dan tiga fasa (domestik dan industri), mencari, mengesan, dan merawat kerosakan alat – alat elektrik serta mengawal, membaik pulih alat jana kuasa, motor dan peralatan elektrik industri mengikut piawaian Suruhanjaya Tenaga.
syarat kemasukkan

Berumur 18 tahun dan ke atas.

  1. Memiliki Perakuan Kekompetenan Pendawaian Fasa Tunggal (PW1/PW2) daripada Suruhanjaya Tenaga;
  2. Mempunyai satu (1) tahun pengalaman bekerja dengan kontraktor elektrik dalam bidang pendawaian elektrik; dan
  3. Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan

**Tidak buta/buta warna/rabun/pekak (tanpa alat bantuan)/bisu/cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

persijilan

Pelajar yang tamat kursus dengan jayanya akan dianugerahkan sijil berikut:

  • Sijil Pendawai Elektrik Tiga Fasa (PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga (ST)

tempoh kursus

1 tahun
pe3f1

struktur kursus

pe3f2

laluan kerjaya

Pelajar yang tamat peringkat sijil berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, mendapatkan pensijilan profesional atau terus bekerja.

pe3f3

Muat Turun Dokumen