PERMOHONAN ONLINE

Perhatian: Aplikasi permohonan ini dikemaskini dari masa ke semasa berdasarkan pengambilan setiap tahun.

PENGAMBILAN SESI JULAI 2018

SISTEM PERMOHONAN KEMASUKKAN SESI 2/2018

1. Permohonan kemasukkan ke ILP IPOH – Permohonan sepanjang tahun