PROJEK INOVASI

Bahagian ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Projek Inovasi, Robot ILP IPOH dan PERTANDINGAN JOHAN KEMAHIRAN