PROJEK INOVASI

Bahagian ini terbahagi kepada dua iaitu Projek Inovasi ILP IPOH dan Robotik ILP IPOH