PEMBEKAL

Bahagian ini khas untuk Pembekal

Sebutharga adalah dipelawa kepada syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang yang berkaitan, berstatus Bumiputera, berstatus ep enable, BERDAFTAR SEPENUHNYA DI PERAK dan mempunyai Ibu Pejabat sekitar Ipoh atau 35km radius jarak dari Institut Latihan Perindustrian Ipoh serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa in bagi sebutharga berikut :

No SebuthargaTajuk SebuthargaKod BidangTarikh Buka dan Tutup
ILP (I) 05/2018 (01)Sebutharga bagi perkhidmatan kawalan keselamatan tanpa senjata di Institut Latihan Perindustrian (ILP) Ipoh Perak, Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia220801 - (Kawalan Keselamatan)

07/05/2018 (ISNIN)

-

14/05/2018 (ISNIN)

Sila Muat turun dokumen IKLAN SEBUTHARGA KAWALAN KESELAMATAN

Terima kasih.