TEKNOLOGI CADD MEKANIKAL

pengenalan

Kursus Teknologi CADD (Computer Aided Drafting & Design) Mekanikal (Pembuatan) adalah kursus dimana pelajar diberi kemahiran berkaitan di dalam penghasilan lukisan kejuruteraan dan juga proses rekabentuk mekanikal. Pelajar dilatih untuk menghasilkan lukisan kejuruteraan yang sistematik untuk tujuan komunikasi visual, biasanya dalam industri pembuatan. Pelajar diberikan latihan asas dalam penghasilan lukisan kejuruteraan, dengan menggunakan peralatan lukisan konvensional (manual). Seterusnya latihan asas dan pertengahan diberikan di dalam penghasilan lukisan menggunakan perisian terkini 2D CAD dan 3D CAD.

Para pelajar juga diberikan pendedahan mengenai asas-asas pemesinan konvensional dan CNC, teknologi pemesinan semasa dan termaju (rapid protyping), yang mana dapat membantu pelajar menghasilkan rekabentuk yang efektif dan efisien berdasarkan keperluan industri. Pelajar juga didedahkan bagaimana menguruskan sesi latihan di industri. Pelajar di Tek. CADD Mekanikal juga menyertai program-program seperti Pertandingan Robot dan Pertandingan Inovasi, bagi tujuan memberikan pendedahan dan pengalaman sebenar proses rekabentuk dan pembuatan.

cadd1

syarat kemasukkan
(i) Berumur 17 hingga 35 tahun;

(ii) Lulus SPM atau setaraf dengan LULUS dalam subjek:

   1. Bahasa Melayu;
   2. Matematik/ Matematik Tambahan;
   3. Sejarah (Lepasan SPM 2013 dan ke atas sahaja); dan
   4. Satu (1) subjek lain selain (1) dan (2)

**Warganegara Malaysia; Boleh membaca, menulis dan mengira; Tidak buta atau buta warna atau rabun atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran yang berkaitan.

persijilan

Pelajar yang tamat kursus dengan jayanya akan dianugerahkan sijil-sijil berikut:

 • Sijil Teknologi Perindustrian dari Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Sumber Manusia.
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia.

tempoh kursus

1 Tahun 9 Bulan
cadd2

struktur kursus

Rujukan NOSS: MECHANICAL DRAUGHTSMANSHIP - LEVEL 3 MC-080-3:2013
cadd3

laluan kerjayaPelajar yang tamat peringkat sijil berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma, mendapatkan pensijilan profesional atau terus bekerja.

cadd4

Muat Turun Dokumen