TEKNOLOGI FOUNDRI

Pengenalan Kursus

Teknologi Foundri merupakan salah satu bidang yang tersenarai di dalam 11 bidang kemahiran di dalam institut ini. Teknologi Foundri terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Pembuat Corak (Pattern Making ) dan Teknologi Foundri. Pembuat Corak merupakan peranan penting dalam bidang pembuatan Teknologi Foundri, ia merupakan proses pertama yang perlu dibuat untuk sebelum proses pembuatan acuan pada bahagian Teknologi Foundri.

Syarat kelayakan bagi kursus ini adalah seperti berikut :-

  1. i) Berumur 17 hingga 35 tahun; (ii) Lulus SPM atau setaraf dengan:
  2. LULUS dalam Bahasa Melayu; dan
  3. LULUS Sejarah (bagi Lepasan SPM 2013 dan ke atas sahaja)

**Tidak buta/buta warna/rabun/pekak (tanpa alat bantuan)/bisu /cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

Pembelajaran

Bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi konsep pembelajaran dan latihan di ILP Ipoh bagi peringkat sijil adalah berteraskan kepada kemahiran di mana 70% ialah latihan amali dan 30% adalah pembelajaran teori. Silibus yang digunapakai bagi kursus Teknologi Foundri adalah seperti berikut:

Semester Silibus ILJTM Rujukan NOSS

A06 - Teknologi Foundri MC-070-3 : Juruteknik Foundri

Silibus

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

A06-01-01

Workshop Management

A06-01-02

Pattern Making 1

A06-01-03

Sand Mould Process

A06-01-04

Investment Casting1

A06-01-05

Die Casting 1

A06-01-06

Melting &Casting Finishing

A06-02-01

Maintenance Work

A06-02-02

Pattern Making 2

A06-02-03

Investment Casting 2

A06-02-04

Die Casting 2

A06-02-05

Melting&Casting Finishing 2

A06-02-06

Test & Inspection 1

A06-03-01

Workshop Safety

A06-03-02

Pattern Making 3

A06-03-03

Melting

 

A06-04-01

Quality Test &Inspection

A06-04-02

Perform Supervisory Work

 

Latihan Industri

Jangkamasa Latihan

Bagi Sijil Juruteknik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) tempoh latihan sepenuh masa ialah 2 tahun 3 bulan. Pelajar diwajibkan menjalani latihan kemahiran selama dua tahun enam bulan (Semester 1 hingga Semester 4 di institut) dan pada Semester 5 pelajar perlu menjalani Latihan Sambil Kerja (On Job Training) selama tiga bulan.

Persijilan

  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3
  • Sijil Teknologi Jabatan Tenaga Manusia

Peluang Kejaya

Jurufoundri (Foundryman) / Pembuat Corak atau pekerjaan lain yang berkaitan dalam industri foundri

DSC_0528