TEKNOLOGI SERAMIK

Pengenalan

Teknologi Seramik adalah merupakan satu-satu bidang yang terdapat di Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) iaitu di Institut Latihan Perindustrian Ipoh dan pengambilan pelatih baru adalah bermula pada Januari 2005. Kursus latihan Teknologi Seramik yang dijalankan di ILP adalah untuk menghasilkan tenaga mahir yang mempunyai asas teknologi pengeluaran seramik bagi menyediakan perkhidmatan pekerjaan di industri seramik yang berkaitan.

Teknologi Seramik ILP menjalankan program latihan yang merangkumi proses pengeluaran pembuatan seramik iaitu dari proses penyediaan bahan mentah sehingga menghasilkan produk akhir. Tiga kaedah proses pengeluaran seramik mengikut Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (National Occupational Skill Standard) untuk bidang ini, iaitu:

i. Proses Penuangan Slip (Slip Casting)
ii. Proses Pembentukan Plastik (Plastic Forming)

iii. Rollerhead machining

v. Extrusion

v. Proses Penekanan (Powder Press)

Syarat kelayakan bagi kursus ini adalah seperti berikut :-

(i) Berumur 17 hingga 35 tahun; (ii) Lulus SPM atau setaraf dengan:

  1. LULUS dalam Bahasa Melayu; dan
  2. LULUS Sejarah (bagi Lepasan SPM 2013 dan ke atas sahaja)

**Tidak buta/buta warna/rabun/pekak (tanpa alat bantuan)/bisu /cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran

Pembelajaran

Bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi konsep pembelajaran dan latihan di ILP Ipoh bagi peringkat sijil adalah berteraskan kepada kemahiran di mana 70% ialah latihan amali dan 30% adalah pembelajaran teori. Silibus yang digunapakai bagi kursus Teknologi Seramik adalah seperti berikut:

Semester Silibus ILJTM Rujukan NOSS

1. E02 - Teknologi Seramik S-023-1 : Operator Pengeluaran Seramik “Slip Casting”
2. E02 - Teknologi Seramik S-023-2 : Pembantu Penyelia Pengeluaran Seramik “Slip Casting”

3. E02 - Teknologi Seramik S-023-3 : Penyelia Pengeluaran Seramik “Slip Casting”

Silibus

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

E02-01-01

Workshop Safety 1

E02-01-02

Material Preparation For Body/Glaze 1

E02-01-03

Slip And Powder Process

E02-01-04

Plastic Forming Process

E02-01-05

Decoration Technique 1 And Glazing Process

E02-01-06

Firing Process And Procuct Inspection

E02-02-01

Workshop Safety

E02-02-02

Model Pattern And Plaster Mould

E02-02-03

Material Preparation For Body Or Glaze II And Machine Set-up

E02-02-04

Slip Process

E02-02-05

Decoration Technique II

E02-02-06

Drying Process

E02-03-01

Workshop Safety III

E02-03-02

Material Preparation For Body Or Glaze III

E02-03-03

Model Pattern

E02-03-04

Slip Process II

E02-03-05

Firing Process II

E02-03-06

Supervisory skill

 

E02-04-01

Jolly/Jiggering Process

E02-04-02

Glazing Process II

E02-04-03

Ceramic Silk Screen Process

E02-04-04

Product Inspection II

E02-04-05

Humon Resource And Production Planning

E02-04-06

Project

 

Latihan Industri

 

NOSS dan Silibus yang akan digunapakai oleh Teknologi Seramik bermula pengambilan pelajar sesi 2/2015 adalah seperti berikut :-

 

Rujukan NOSS

SS-023-3:2013   Ceramic Craft Production

 

Kandungan Silibus

Kurikulum Teras

COCU 1 : Ceramic Mould Production

COCU 2 : Ceramic Body Production

COCU 3 : Ceramic Plastic Clay Forming Production

COCU 4 : Ceramic Slip Casting Production

COCU 5 : Ceramic Glaze Production

COCU 6 : Ceramic Decoration

 

Kurikulum Elective

E01 : Ceramic Product Sales And Marketing

 

Jangkamasa Latihan

Bagi Sijil Juruteknik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) tempoh latihan sepenuh masa ialah 2 tahun 3 bulan. Pelajar diwajibkan menjalani latihan kemahiran selama dua tahun enam bulan (Semester 1 hingga Semester 4 di institut) dan pada Semester 5 pelajar perlu menjalani Latihan Sambil Kerja (On Job Training) selama tiga bulan.

Persijilan

  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1, 2 dan Tahap 3
  • Sijil Teknologi Jabatan Tenaga Manusia

 

Peluang Kejaya

Juruteknik Pengeluaran Produk Seramik-Slip Casting atau pekerjaan lain yang berkaitan dalam bidang pembuatan produk seramik.