BAHAGIAN PENGURUSAN PELAJAR & LATIHAN (BPPL)

Fungsi Utama;

 1. Pendaftaran pelajar baru
 2. Permohonan kad pelajar
 3. Elaun pelajar
 4. Insurans pelajar (Takaful Ikhlas – Skim Takaful Keluarga Berkelompok)
 5. Permohonan membawa masuk kenderaan
 6. Penangguhan semester
 7. Pengesahan surat pengesahan pelajar
 8. Pengesahan pemberhentian pengajian pelajar
 9. Kokurikulum, sukan dan aktiviti pelajar
 10. Latihan industri
 11. Disiplin pelajar
 12. Menguruskan kebajikan am pelajar
 13. Merekod dan menyimpan data pelajar