Sebutharga Bagi Perolehan Bahagunabis Elektrikal

DSC_0006

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA BAGI PEROLEHAN BAHAN GUNA HABIS LATIHAN DAN PEPERIKSAAN AKHIR SESI 2/2019 KLASIFIKASI BIDANG ELEKTRIKAL DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN IPOH, JABATAN TENAGA MANUSIA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA.

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :
Elek 01

TARIKH MULA TAWARAN : 25/07/2019
TARIKH TUTUP TAWARAN : 02/08/2019
TEMPOH SAH LAKU : 90

ict 03

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan berikut:

Elek 02Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.8% (kosong perpuluhan lapan peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 9,600.00 (Ringgit Malaysia: Sembilan Ribu dan Enam Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia: Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Sila klik disini untuk memuat turun dokumen penuh