Iklan Sebutharga Membekal, Menghantar Dan Mengisi Semula Gas Perusahaan Bagi Kegunaan Latihan Dan Peperiksaan Amali

DSC_0006

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN

KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:
KETERANGAN TAWARAN : MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGISI SEMULA GAS PERUSAHAAN BAGI  KEGUNAAN LATIHAN DAN PEPERIKSAAN AMALI DI BENGKEL TEKNOLOGI KIMPALAN ARKA GAS, TEKNOLOGI FABRIKASI LOGAM, TEKNOLOGI PENYENGGARAAN MEKANIKAL, TEKNOLOGI FOUNDRI DAN TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMAN UDARA SECARA KONTRAK SELAMA DUA (2) TAHUN DI INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN IPOH, PERAK.

JENIS TAWARAN : Terbuka

KOD BIDANG :

01

Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan berikut:

02Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Sila klik disini untuk memuat turun dokumen penuh