Iklan Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemampat Udara (Air Compressor) Secara Berkala

DSC_0006

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMAMPAT UDARA (AIR COMPRESSOR) SECARA BERKALA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI BENGKEL LATIHAN KEMAHIRAN INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN IPOH, PERAK

JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG :

01Pembekal yang berminat adalah diwajibkan hadir ke sesi lawatan tapak dan taklimat pada ketetapan berikut:

02

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.

Sila klik disini untuk memuat turun dokumen penuh